Magnolia

 

 

 

                "Платформа наукоємного бізнесу"

Агротехнополіс

ft130

Моделі інноваційного розвитку АПК
на основі освоєння та трансферу
високих технологій розвитку сучасної
промислово-виробничої бази
та застосування підприємницьких
механізмів державно-приватного
партнерства
на кластерних засадах

ft129
ft128 ft118