Програма інноваційно-інвестиційного розвитку НААН на ринкових засадах

 


 

Науковий потенціал НААН зосереджений в 39 наукових установах, в яких працюють 4,1 тис. науковців, що проводять дослідження в усіх сферах сільського господарства. Апробацію і впровадження у виробництво наукових розробок здійснює експериментально-виробнича база НААН, до складу якої входять 153 дослідних господарств, які мають 411,4 тис. га землі, працюючих 12 тис. осіб. В системі НААН виробляється 67% потреби ринку насіння, 63% – племресурсів. Розробки представлені на 161 дослідно-демонстраційному полігоні в усіх регіонах України, діє система науково-практичного консультування (дорадництва).

Проблемами науки є обмежене фінансування наукових досліджень і неефективний механізм впровадження результатів наукових розробок. В результаті втрачаються позиції на аграрному ринку, не поповнюються кадри, не оновлюється лабораторно-експериментальна база. Маючи потужний земельний фонд, Академія може забезпечити самофінансування прикладних досліджень та розробок, але для цього необхідно провести реформування наукової структури та створити інтегровану підприємницьку інфраструктуру.

Реформування наукової структури на інноваційній основі передбачає оптимізацію бюджетних наукових установ, орієнтацію програм наукових досліджень на потреби сучасного аграрного виробництва і ринку, перетворення частини установ в госпрозрахункові галузеві і регіональні дослідно-технологічні центри. Це збільшить пропозицію наукових досягнень на ринку інновацій, але статус державних організацій не дозволяє залучати інвестиції в розвиток виробничо-експериментальної бази, що обмежує можливості науки в конкурентних ринкових умовах.

Розвиток ринкової інфраструктури передбачає участь наукових установ в створенні і функціонуванні корпоративної системи трансферу інновацій на підприємницьких засадах, яка використовує об’єкти інтелектуальної власності і продуктів наукоємного виробництва на комерційних засадах. Таким чином, нарощується портфель інноваційних пропозицій за рахунок поєднання наукового потенціалу НААН з ринковим потенціалом інтегрованих підприємницьких структур щодо виконання спільних інноваційно-інвестиційних бізнес-проектів на засадах державно-приватного партнерства.

image21Програма інноваційно-інвестиційного розвитку, затверджена НААН, націлена на здійснення заходів щодо використання потенціалу державної науково-виробничої структури шляхом формування за ринково орієнтованою моделлю недержавної інноваційно-інвестиційної інфраструктури з метою підвищення ефективності впровадження розробок за підприємницькими механізмами. На виконання цієї програми створюється Науковий парк «Біоекономіка» на базі НААН з трансферно-технологічною мережею бізнес-інкубаторів, інноваційних центрів, технологічних бізнес-кластерів і індустріальних парків, через яку запроваджується трансфер науково-інноваційної продукції Академії в форматі стартапів наукоємного бізнесу. Розроблено 40 пілотних стартапів на основі біотехнологічних і біоенергетичних розробок на загальну суму 10 млн. грн., в роботі портфель інновацій вартістю 100 млн.грн.

Реалізацію програми покладено на недержавний Інститут інноваційного провайдингу, який в системі Академії здійснює ринкові моделі розвитку аграрної науки на ринкових засадах державно-приватного партнерства.

Постанова Президії НААН від 24.02.2016р., протокол №3

Постанова Президії НААН від 22.12.2016р., протокол №22

Біоритми економіки - шляхи реалізації програми

Контакти

03040, Україна, Київ, 

Проспект Голосіївський, 96 

Підписатись на розсилку

Вкажіть Вашу електронну адресу для отримання розсилок

© Інститут інноваційної біоекономіки 2018

Search