Експертні проекти

виконуються в формі спільних досліджень з комерціалізації знань в проривних напрямах інноваційної біоекономіки на грантових умовах


 

Інститут має у своєму розпорядженні унікальний Фонд наукових знань та дослідницьких інструментів щодо ведення інноваційної діяльності в різних галузях економіки і в першу чергу в сфері АПК.

Засновано Фонд у 1991 році науково-інноваційним центром Концерна «Віадук», яким започатковано систему просування технологій в високопродуктивне виробництво в бізнес-форматі за провайдерською схемою. Систематизацію, спеціалізацію і поширення бази Фонду здійснено у 2001-2003 роках творчими колективами Центру інтелектуальних технологій АПК, створеного Концерном «Віадук», Міністерством аграрної політики, Українською академією аграрних наук і Національним аграрним університетом.

Авторизовані бази знань дослідницьких комплексів захищені 8 авторськими свідоцтвами. Фундаментальні основи зареєстровані в базі наукових праць «Ринкова модель інноваційного провайдингу інтелектуальних технологій АПК з інвестиційним забезпеченням та «інтеграційним супроводом» (а.с. №7387 від 08.04.2003 р.).

У 2003 році Фонд передано засновниками в Інститут, яким у 2003-2005 рр. сформовано методологічні засади інноваційного розвитку аграрної науки та організації наукоємного аграрного ринку технологій, стратегію і тактику побудови наукового середовища за ринковою інноваційною моделлю, просування на ринок конкурентоспроможної інноваційної продукції за підприємницькою системою інноваційного провайдингу.

Надбання фонду та його значення для інноваційного розвитку аграрної науки і АПК оцінено державною і науковою експертизою , з 2006 р. по теперешній час Інститут є головною установою з виконання державних програм наукового забезпечення інноваційного, інвестиційного, інтеграційного розвитку наукоємної аграрної сфери, інтелектуальної власності, трансферу інновацій, венчурного підприємництва.

ft102

Таким чином, протягом 15 років Фонд щорічно поповнюється новими результатами наукових досліджень і практичних дослідницьких розробок, які проходять державну і міжнародну експертизу, відповідають вимогам передових наукових знань і стандартам нормативно-методичного інструментарію для забезпечення інноваційної діяльності в реальних ринкових умовах.

З 2016 року Фонд відкрито для використання і поповнення в дослідницьких проектах в складі творчих колективів відділень Інституту, а також у співробітництві з іншими вітчизняними і міжнародними дослідницькими центрами і колективами.

Основні напрями спільних досліджень з інноваційної економіки і інноваційного провайдингу:

 • Державна і міжнародна інноваційна політика, регулювання в сфері інтелектуальної власності, інноваційна економіка в аграрній сфері
 • Інноваційні перетворення та розвиток на ринкових засадах аграрної науки та її експериментально-виробничої бази
 • Ринкова платформа та партнерство в інноваційній сфері , створення та розвиток в Україні інноваційної інфраструктури, побудова ринку технологій в аграрній сфері
 • Ринково-орієнтована система науково-інноваційної діяльності в АПК, консалтинговий супровід створення та трансферу інновацій в форматі інноваційних проектів
 • Венчурна система залучення та ефективного використання інвестицій в проектах інноваційного розвитку АПК
 • Кластерна система інтеграції науки і бізнесу шляхом створення та інноваційно-інвестиційного розвитку підприємницької трансферно-технологічної інфраструктури на засадах публічно-приватного партнерства
 • Дослідження та реалізація інноваційного потенціалу науково-виробничої бази аграрної науки, інтеграції її в інноваційно-інвестиційно активні сегменти аграрного виробництва і ринку
 • Створення та забезпечення ефективного функціонування паркової інноваційно-інвестиційної мережі в аграрній сфері, формування екосистеми бізнес-інкубаторів, інноваційних центрів, бізнес-кластерів на дослідно-виробничій базі аграрної науки та агробізнесу
 • Створення фабричної системи освоєння та розповсюдження інновацій в форматі інноваційно-інвестиційних бізнес-проектів в повному проектному циклі від стартапів наукоємного бізнесу до великотоварних інтегрованих високотехнологічних промислово-виробничих комплексів
 • Додатково відпрацьовується портфель спільних досліджень за напрямом інноваційної агробіології

Форми співробітництва Інституту із використанням баз знань Фонду:

 • Спільні дослідження по дисертаційній тематиці
 • Спільні дослідження по грантовій тематиці
 • Поширення результатів спільних досліджень

Контакти

03040, Україна, Київ, 

Проспект Голосіївський, 96 

Підписатись на розсилку

Вкажіть Вашу електронну адресу для отримання розсилок

© Інститут інноваційної біоекономіки 2018

Search