Проекти компетенції знань

Спільні дослідження по грантовій тематиці


 


Інститут залучає фахівців в творчі колективи щодо освоєння і виконання спільних досліджень по грантовій тематиці.

Пріоритетність напрямів Інституту в сфері інноваційної економіки і статус недержавної наукової установи надають переваги при одержанні грантів і включенні в проекти інноваційного розвитку.

Інститут бере участь в грантовій тематиці державних, комерційних, міжнародних фондів.

Гранти із державних джерел надаються за конкурсом виконавцям державного замовлення міністерств, відомств, наукових і освітніх програм, а також за рахунок коштів технічної допомоги і фінансової підтримки, яка надається державі із міжнародних джерел. Державна атестація Інституту надає переваги при участі в конкурсах. На даному етапі Інститут приймає участь в підготовці грантових проектів під державні замовлення за напрямами: інноваційна економіка та інноваційний провайдинг.

В зв’язку із поглибленням у світі продовольчої кризи, підвищення конкуренції в сфері агропродукції, а також сприятливих агрокліматичних умов України все більше комерційних структур і їх об’єднань зацікавлені в отриманні експертно-аналітичної інформації щодо стану АПК України і його наукоємної сфери, пріоритетних напрямів галузевого і регіонального розвитку, особливостей ведення агробізнесу, пошуку надійних партнерів і схем взаємовигідного співробітництва щодо освоєння технологій та організацій виробництва в промислових обсягах сільгосппродукції підвищеного комерційного попиту.

Найбільшим в Європі фондом фінансування наукових досліджень, що діє в межах підтримки Європейського дослідного простору та трансферу інноваційних технологій, є грантова програма «Горизонт-2020» (Н 2020) в якій Інститут приймає активну участь.

Також сьогодні існує цілий ряд служб пошуку партнерів, наданих НКП, CORDIS та іншими установами.

Конкурсна тематика Н2020 для Інституту:

Передова наука

 • Передові дослідження (European Research Council – ERC )
 • Програма ім. М. Склодовської-Кюрі
 • Майбутні та виникаючі технології (Future and emerging technologies – FETs)
 • Інфраструктура світового рівня. Європейська дослідницька інфраструктура (включаючи електронну інфраструктуру)

1. INFRAINNOV-2-2016 – Підтримка технологічної інфраструктури

2. INFRAINNOV-4-2016 – До європейської хмари досліджень та науки

3. INFRAINNOV-1-2017- Сприяння спільних інновацій для виявлення та представлення майбутніх технологій

Індустріальне лідерство

 • Лідерство в перспективних індустріальних технологіях (Leadership in Enabling and industrial technologies)

4. ICT 9/2 – 2016: Інноваційна мережа закупівель

5. ICT 12.1 – 201x: Відкрита проривна інноваційна схема (реалізується через прилад малого та середнього бізнесу)

 • Доступ до фінансового забезпечення ризиків (Access to Risk Finance)
 • Інновації на малих та середніх підприємствах (Innovation in SMEs)

6. INNOSUP-2014/2015 – Підвищення інноваційного потенціалу малого та середнього бізнесу шляхом надання більш інноваційної підтримки

7. F0F2-2017 – Інновації для малих і середніх підприємств обробної промисловості

Соціальні виклики

 • Охорона здоров'я, демографічні зміни та добробут (Health, Demographic Change and Wellbeing)
 • Продовольча безпека, ресурсозберігаючі сільське і лісове господарство, дослідження морських, прибережних і внутрішніх вод і біоекономік (Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy)     

8. SFS-19-2016-2017: ERA-NET - Приватно-державне партнерство в біоекономіці

 • Безпечна, чиста і ефективна енергетика (Secure, Clean and Efficient Energy)

9. LCE-08-2016-2017: Розробка технологій виробництва біопалива наступного покоління

 1. SFS-19-2016-2017: FRA-NET – Приватно-державне партнерство в біоекономіці
 2. FoF2 – 2017 IKT інновації для малих і середніх підприємств (14MS)
 • Зміна клімату, довкілля, ресурсоефективність і корисні копалини (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials)
 • Європа в мінливому світі – інклюзивна, інноваційне, рефлексивне суспільство (Europe in a Changing World – Inclusive, Innovative and Reflective Societies)
 • Безпечне суспільство – захист свободи і безпеки Європи та її громадян (Secure Societies – Protecting Freedom and Security of Europe and its Citizens)

4. Додатковий розділ. Європейський інститут інновацій і технологій (EIT)

 • «Спільноти знань та інновацій» (Knowledge and Innovation Communities – KICs)

Контакти

03040, Україна, Київ, 

Проспект Голосіївський, 96 

Підписатись на розсилку

Вкажіть Вашу електронну адресу для отримання розсилок

© Інститут інноваційної біоекономіки 2018

Search