Консалтингові напрями

 


 

За результатами досліджень Інститутом створюються і реалізуються на ринку наукові і консалтингові розробки щодо трансферу інновацій, залучення інвестицій, ринкової інтеграції науки і виробництва на бізнес-засадах.

За методологією розробки виконують на науковій і консалтинговій базі. За призначенням розробки підрозділяються на методичні, проектні, технологічні і бізнес-впровадження.

Методичні розробки виконуються відділом інноваційних досліджень як прикладний інструментарій ведення ринково-орієнтованого процесу науково-інноваційного продукування в наукоємній аграрній сфері, створення, капіталізації та комерціалізації науково-інноваційної продукції, на яку є ринкове замовлення і виробничі потреби.

Проектні розробки формуються відділами інституту як основний інструментарій забезпечення інноваційного, інвестиційного, інтеграційного розвитку в АПК в проектному (комплексному) форматі. Проекти Інституту ґрунтуються на кластерній основі і передбачають їх реалізацію через провайдерський механізм партнерства учасників спільного наукоємного бізнесу.

Технологічні розробки здійснюються інноваційними трансферними центрами відділення інноваційних технологій і спрямовані на створення і комерціалізацію інновацій в рослинництві, тваринництві, технічному забезпеченні високоприбуткового агропромислового виробництва.

Розробки для практичного бізнес-впровадження формуються та реалізуються відділенням інноваційного бізнесу через представників Інституту в галузевих і територіальних бізнес-кластерах. Розробки надають повний комплект нормативно-організаційної, економічної, технологічної, виробничої, документації щодо проектно-договорного супроводу освоєння технологій, виробництва та реалізації наукоємної та суміжної товарної продукції.

187

Інститут здійснює комплекс науково-консалтингових послуг за напрямами:

Створення та реалізація конкурентоспроможних науково-інноваційних продуктів АПК шляхом:

 • дослідження потенціалу наукових розробок, включаючи науково-технічні розробки вітчизняних наукових установ та іноземних розробників, сучасних процесів агровиробництва та потреб їх техніко-технологічного забезпечення;
 • трансформації наукових розробок в інноваційні продукти, в тому числі відбір розробок з високим інноваційним потенціалом, адаптація розробок в інноваційні продукти, апробація інноваційних продуктів (технологій, ресурсів, послуг) у виробничих умовах;
 • формування інноваційних пропозицій аграрному ринку за рахунок підготовки технологій для впровадження в агропромислове виробництво, охорони та захисту прав об’єктів інтелектуальної власності, експертизи та оцінки економіки інноваційних пропозицій, капіталізації їх нематеріальних активів і отримання прибутку від комерціалізації.

Проектний механізм інноваційно-інвестиційного-інтеграційного розвитку АПК на основі:

 • забезпечення трансферу інновацій в конкурентних умовах аграрного ринку, розроблення інноваційних бізнес-проектів та їх техніко-економічного обґрунтування;
 • інвестиційного забезпечення інноваційних агропроектів з визначенням інвестопривабливості проекту, розроблення проектних пропозицій щодо залучення венчурного капіталу, бізнес-планування окупності і захисту інвестицій;
 • інтеграційного супроводу реалізації інноваційних агропроектів, включаючи ринкову адаптацію наукових установ і їх експериментально-виробничої бази, акредитації інноваційних провайдерів проектів, корпоратизації відносин державно-приватного партнерства.

Програмні розробки ґрунтуються на системі інноваційного провайдингу, що забезпечує шлях до ефективного агровиробництва на основі сучасних технологій, ресурсотехнічного забезпечення та великотоварних форм господарювання. Пропонується комплекс розробок для ведення інтелектуального бізнесу в наукоємній аграрній сфері.

Це аграрний бізнес, в якому переважають науково-інноваційні розробки (економічні, технологічні, селекційні, технічні), наукомісткі генетичні та інші ліцензійні ресурси (насіннєві, племінні, інші), науково-технологічні послуги з освоєння та випуску конкурентоспроможної інноваційної сільськогосподарської продукції і продовольства.

Компонентами інтелектуального бізнесу є: 

 • перспективні наукові розробки та патенти;
 • наукоємні технології;
 • наукомісткі селекційно-технологічні ресурси;
 • інвестиції у високоефективний бізнес;
 • механізм розповсюдження нових продуктів на ринку;
 • технологічна база високорентабельного виробництва.

На основі цих та інших компонентів діє система інноваційного провайдингу – комплекс новостворень і нововведень на підприємницьких засадах наукоємного аграрного ринку. Це система створення потрібних ринку новацій, розкрути їх на конкретному ринку шляхом перетворення в інновації і трансферу у вигляді економічно привабливих інноваційних технологій в кейсі з наукомісткими ресурсами і консалтинговими послугами, а також із залученням інвестицій.

Контакти

03040, Україна, Київ, 

Проспект Голосіївський, 96 

Підписатись на розсилку

Вкажіть Вашу електронну адресу для отримання розсилок

© Інститут інноваційної біоекономіки 2018

Search