Інвестиційні розробки

 


 

Програма інвестиційних розробок - ґрунтується на створенні спеціальних пропозицій по залученню інвестицій в інноваційні та інфраструктурні бізнес-проекти.

Ця частина розробок називається інвестиційне бізнес-проектування.

Реалізація бізнес-проектів інноваційного розвитку неможлива без фінансового забезпечення за інвестиційними і кредитно-лізинговими схемами.

Інвестиції - це довгострокові вкладення державного або приватного капіталу (вітчизняного або іноземного) у підприємства різних галузей, соціально-економічні програми, підприємницькі та інноваційні проекти з метою отримання доходу.

Інститут інноваційної біоекономіки визначив пріоритетним напрямом інноваційний розвиток АПК на основі біоекономіки, яка ґрунтується на використанні біотехнологій і поновлюваної біологічної сировини, виконує інвестиційні розробки на основі кооперованого бізнесу наукового та підприємницького потенціалу через провайдерські структури.

В інвестиційних розробках застосовується система автоматизованого проектування, що дозволяє прискорити якісне виконання проектного замовлення. Застосування бізнес-прайм методу, дозволяє відділяти бізнесову частину від досліджень інноваційного потенціалу, на базі уже сформованих комерційних пропозицій від наукових установ, що забезпечує провайдерам проектів їх консалтинговий супровід за допомогою створених інноваційних трансферних центрів і залучення експертів і консультантів. на умовах аутсорсингу, ведення великотоварного бізнесу в умовах інноваційних виробничо-промислових бізнес-кластерів.

Розроблено алгоритм здійснення повного циклу інвестиційного проекту відповідно до умов українського законодавства, який охоплює три основні фази:

- передінвестиційна - попередні дослідження з формування проектного запиту необхідного для отримання експертного висновку щодо визначення бізнес-спроможності проекту та прийняття інвестиційного рішення;
- інвестиційна – виконання проектних робіт щодо розробки бізнес-плану та пілотування проекту з презентаційними матеріалами;
- проектна пропозиція – підготовка пакету документів до бізнес-плану, необхідних за місцем подання.

На основі фірмового алгоритму розроблено та застосовуються шаблони проектування бізнесу в рослинництві, тваринництві, механізації, територіальних і галузевих господарських агротехнобізнесформувань.

real investiciiБізнес-інкубатор, який функціонує на базі Інституту інноваційної біоекономіки, забезпечує підготовку комерційних пропозицій, розробку стартапів наукоємного бізнесу та передачу їх провайдерам в форматі інноваційно-інвестиційних проектів

За роки роботи Інституту сформовано банк інвестиційних проектів в кількості 3000 шт. Все це дозволяє в швидкий термін підготувати замовникам необхідний портфель інвестиційних пропозицій та забезпечити консалтинговий супровід бізнес-проекту із залучення висококваліфікованих спеціалістів та експертів для надання послуг «під ключ».

Контакти

03040, Україна, Київ, 

Проспект Голосіївський, 96 

Підписатись на розсилку

Вкажіть Вашу електронну адресу для отримання розсилок

© Інститут інноваційної біоекономіки 2018

Search