Інфраструктурні розробки

 


 

Програма інфраструктурних розробок викликана необхідністю створення сприятливих умов для залучення ринкових партнерів на основі взаємовигідного державно-приватного партнерства в бізнес-проектах.

Підвищення конкурентоспроможності продукції можливе за рахунок використання дослідно-технологічної бази аграрної науки в поєднанні з адаптованою до ринкових умов інтегрованою з наукою підприємницькою інноваційно-інвестиційною інфраструктурою.

Чому конкурентоспроможні розробки не завжди знаходять шлях до споживача? Тому що:

  • Вітчизняні вчені пропонують ринку свої розробки і експериментальні зразки у форматі, не зрозумілому суб’єктам ринку: виробникам, комерсантам, консалтинговим посередникам. Не рідко вчені, відстоюючи наукові якості власних розробок, не відчувають специфіки потреб і можливостей підприємців;
  • Іноземні власники прогресивної техніки, технологій пропонують інноваційні продукти у традиційних формах, що склалися в їх країнах і на Європейському ринку. При цьому не враховуються особливості українського внутрішнього ринку, які сприяють або заважають успішному бізнесу;
  • Агропромислові виробники, діючі або потенційні, хочуть отримати доступ до нових технологій, технічних засобів, якісних генетичних ресурсів, мають досвід, стартові виробничі потужності і продуктивно спрямований менеджмент. Але не завжди знають, як отримати кошти для освоєння нового виробництва, створення виробничо-комерційної інфраструктури;
  • Інвестори і кредитори мають гроші, але не впевнені в їх вигідному вкладанні, не знають як захистити довгострокові капіталовкладення, як контролювати матеріальні і фінансові потоки, як отримати і управляти корпоративними правами високоефективного елітного агропідприємства, що випускає затребувану ринком наукомістку продукцію.

352d5b5Відповідь на ці питання допоможе знайти Інститут інноваційної біоекономіки НААН і мережа інноваційних провайдерів наукоємного аграрного ринку. На основі механізму інноваційного бізнес-інкубатора на замовлення учасників агроринку здійснюється «вирощування» інноваційного бізнесу з урахуванням інтересів розробників наукової продукції, технологів і агентів з трансферу інновацій, інвесторів та кредиторів наукоємного виробництва і розвитку його комерційної структури виробників та реалізаторів інноваційної агропродукції.

Інститут інноваційної біоекономіки спільно з експериментальною підприємницькою мережею НААН та партнерами агробізнесу створили сучасний комплекс консалтингових послуг щодо адаптації наукових розробок до умов ринку, перетворення їх в конкурентоспроможні інноваційні пропозиції, представлення їх на ринок у форматі інноваційних бізнес-проектів, залучення венчурних інвестицій для організації інноваційних підприємств, інтеграції нового бізнесу в кластерні сегменти наукоємного ринку.

Реалізація складних інноваційно-інвестиційних проектів неможлива без створення інтегрованих формувань науки і бізнесу, які утворюють інфраструктуру наукоємного аграрного ринку

Однією з форм інтеграції є створення Наукового парку «Біоекономіка», до складу якого входять бізнес-інкубатор, інноваційні трансферні центри, бізнес-кластери та інші інноваційні суб’єкти інфраструктурної мережі, за участю наукових установ та їх дослідних господарств, навчальних закладів і учбових господарств із залученням підприємницьких консалтингових, виробничих , комерційних підприємств агроринку.

Науковий парк утворюється згідно чинного законодавства науковими установами НААН, виробниками с/г продукції, комерційними підприємствами і інвесторами для забезпечення реалізації спільних інноваційно-інвестиційних бізнес-проектів на засадах державно-приватного партнерства. Бізнес-модель

Наукового парку представляє трьохрівневу систему:

  • Інститут інноваційної біоекономіки, який через створений разом з Науковим парком інноваційно-інвестиційний бізнес-інкубатор, забезпечує розробку стартапів наукоємного бізнесу на основі інноваційних розробок наукових установ НААН;
  • Науковий парк, який здійснює на конкурсних засадах передачу стартапів і їх проектного супроводу акредитованим провайдерам стартапів, забезпечує дотримання єдиних правил гри учасникам проектів;
  • Провайдери стартапів, що організовують на договірних кластерних умовах реалізацію проектних завдань з виробництва, переробки і продажу наукоємної та суміжної товарної продукції на бізнес-засадах.

Науковий парк керує потоком знань і технологій між науково-дослідними інститутами, університетами, компаніями і ринками, сприяє створенню інноваційних підприємств, формує через мережу інноваційних бізнес-інкубаторів умови щодо проектування наукоємного бізнесу, передачі їм нематеріальних активів, приміщень, устаткування, надання інформаційних, консультаційних та інших послуг.

Контакти

03040, Україна, Київ, 

Проспект Голосіївський, 96 

Підписатись на розсилку

Вкажіть Вашу електронну адресу для отримання розсилок

© Інститут інноваційної біоекономіки 2018

Search