Наукові напрями

 


 

Дослідження в Інституті проводяться науковими відділеннями під координаційним супроводом Вченої ради Інституту.

Напрями досліджень визначаються стратегічною платформою інноваційного розвитку АПК і спрямовані на:

 • Поглиблення наукової бази інноваційного провайдингу
 • Виконання державної програми НААН щодо створення наукових основ ефективного функціонування та інноваційно-інвестиційного розвитку аграрної науки в конкурентних умовах міжнародної інтеграції
 • Реалізації програми ринкових досліджень щодо створення та інноваційно-інвестиційно-інтеграційного розвитку ринку технологій в аграрному секторі економіки
 • Реалізації програми підготовки наукових кадрів для дослідницької і експертної діяльності в сфері економіки знань, трансферу наукоємних технологій, виробництва та реалізації інноваційної продукції на засадах венчурного підприємництва.

Відділення інноваційної економіки

 • Здійснює стратегічні дослідження та створення моделі і механізмів розвитку наукоємної сфери, формує комплекс інтелектуальних прав (франшизу) Агротехнополіс та реалізує її за договорами комерційної концесії (франчайзингу)
 • Проводить фундаментальні дослідження інституціональної бази наукоємної сфери, створює ефективні моделі інноваційного розвитку аграрної науки, реалізації її інноваційного потенціалу
 • Проводить фундаментальні дослідження кластерних моделей інноваційного бізнесу, створення консалтингового інструментарію, залучення інвестицій в проекти інноваційного розвитку  

Відділення інноваційної агробіології

 • Здійснює повний комплекс досліджень інноваційного потенціалу науково-виробничої бази і науково-технічних розробок НДУ
 • Досліджує кон’юнктуру наукоємного ринку технологій, прогнозний аналіз та технологічне передбачення розвитку
 • Формує технологічні пакети комерційних пропозицій наукових установ та досліджує умови їх ринкового трансферу  

5012 h3Vw2Dj5Fu8Pj6LВідділення інноваційного провайдингу

 • Здійснює повний комплекс досліджень щодо формування виробничої бази інноваційних бізнес-кластерів
 • Досліджує ринок наукоємної і товарної продукції підвищеного попиту, визначає умови для формування портфелю замовлень для кластерних агротехнобізнесформувань
 • Проводить моніторинг діяльності галузевих і територіальних агротехнобізнескластерів з освоєння та випуску наукоємної і суміжної товарної продукції

Контакти

03040, Україна, Київ, 

Проспект Голосіївський, 96 

Підписатись на розсилку

Вкажіть Вашу електронну адресу для отримання розсилок

© Інститут інноваційної біоекономіки 2018

Search