Наукова база

 


 

Етапи формування наукової бази

І етап (2001—2005 pp.) — пошук шляхів інноваційної перебудови наукових установ УААН за ринковими принципами

  • Формування та охорона системної методології
  • Апробація системи на пілотних проектах

II етап (2006—2010 pp.) — створення науково-методологічних засад інноваційного розвитку аграрної науки.

  • Застосування системної методології до умов НААН (УААН)
  • Створення програмно-цільових методів і механізмів науково-інноваційного продукування

ft12

IІІ етап (2011—2015 pp.) — забезпечення підвищення інноваційного потенціалу аграрної науки та інтеграції інноваційних досягнень в індустріальні сегменти наукоємного аграрного ринку.

  • Обгрунтування концепцій, моделей, програм розвитку на ринкових засадах
  • Розроблення комплексу заходів щодо впровадження моделей корпоратизації і кооперації аграрної науки

IV етап (2016—2020 pp.) — створення наукових основ ефективного функціонування та інноваційно-ін

  • Створення кластерних моделей і програм функціонування аграрної науки на підприємницьких засадахвестиційного розвитку аграрної науки на проривних напрямах біоекономіки.
  • Запровадження механізмів трансферу інновацій в форматі інноваційно-інвестиційних бізнес-проектів

Перспективні напрями

У грудні 2002 року Інституту виповнилося 15 років. Наукова та організаційна база установи створює умови для проведення реорганізації діючої дослідної структури і розвитку ринкової інфраструктури.

  • Реорганізація проводиться у 2018 році шляхом посилення корпоративної і виконавчої системи, розширення і поглиблення напрямів науково-консалтингової діяльності. Установа отримала назву "Інститут інноваційної біоекономіки", до традиційних економіко-правових напрямів інноваційної біології щодо створення та впровадження науково-інноваційних досягнень в сфері селекції, генетики в рослинництві та просування на ринку наукомісткої продукції насінництва, садивного матеріалу, фастплант-технологій швидкого освоєння і вирощування соціально-значущих та комерційно-привабливих нішевих культур. Новим є також вирбничо-технологічний напрям дослідження умов виробництва наукомісткої і товарної продукції в умовах високотехнологічних бізнес-кластерів, організації ведення кооперованого виробництва інноваційної продукції за договорами спільної діяльності між наукою і бізнесом. Оновлена наукова структура Інституту створює умови для формування та розвитку його інноваційної інфраструктури, яка забезпечує реалізацію розробок Інституту в форматі інноваційних, інвестиційних, інфраструктурних бізнес-проектів.
  • Розвиток інноваційної інфраструктури передбачає утвердження платформи "Агротехнополіс" високотехнологічного розвитку АПК на основі інноваційної біоекономіки та створення трансферно-технологічної мережі наукового парку "Біоекономіка", включаючи бізнес-інкубатор стартапів, акселератор проектів інноваційно-інвестиційного розвитку, експертні та технологічні центри трансферу інновацій, кластери з виробництва інноваційної продукції.

Розвиток інфраструктури здійснюється на базі та за участі науково-експертних установ НААН, базових агропідприємств ГС "Аграрний союз України" та інших структур.

В НААН спільно з Мінагрополітики та асоціаціями аграрного бізнесу прийнято низку рішень щодо забезпечення високотехнологічного розвитку АПК на основі інноваційної біоекономіки і створення інтегрованої підприємницької інфраструктури наукоємного аграрного ринку.

Наукова база інноваційного провайдингу в наукоємній аграрній сфері

Сучасний стан вітчизняної селекції та аграрної економіки України в цілому вказують, що актуальними для державних, академічних і ринкових структур є завдання зі створення та розвитку ринку наукоємних інтелектуальних технологій агропромислового комплексу, участі у реалізації спільних проектів, розробці їх нормативно-правового забезпечення, відпрацювання механізмів взаємодії науки, виробництва і бізнесу, а також захист інтелектуальної власності науковців, залучення вчених до співавторства при створенні багатопрофільних ринкових продуктів, відпрацювання інноваційних технологій для комерційного трансферу на наукоємному аграрному ринку.

Таким чином, необхідність забезпечення більш ефективного використання науково-технологічного потенціалу та активне напрацювання нормативної бази переходу економіки України на інноваційну модель розвитку, створили певні передумови для появи такої ринкової структури, яка б могла представляти спільні інтереси селекціонерів та технологів, виробників високотехнологічної продукції, зацікавлених ринкових структур, інвесторів та інтереси держави щодо реалізації інноваційної політики у сфері АПК України і переходу галузі на міжнародний рівень. Саме такою структурою і є Інститут інноваційної біоекономіки, головна мета якого - вирішення актуальних завдань щодо розвитку ринку інтелектуальних технологій АПК.

Теоретичною та практичною базою діяльності Інституту є створена система інноваційного провайдингу – комплекс новостворень і нововведень на підприємницьких засадах.
Система інноваційного провайдингу базується на п’яти складових:

Інновативна філософія - основа пізнавально-творчого світогляду, наукознавства та методології інноваційної діяльності. Забезпечує усвідомлення принципів, методів, процесів інноваційної діяльності, особливостей підготовки та перепідготовки науково-інноваційних кадрів;

Науковий інновінг – процес продуктивної творчості, побудований на засадах програмно-цільового науково-інноваційного продукування. Забезпечує створення науково-інноваційної продукції, на результат якої є ринковий попит і еквівалентна економічна пропозиція;

Інноваційний консалтинг - комплекс наукових, ринкових досліджень, проектних розробок та трансферних інструментів інноваційного бізнесу. Забезпечує корпоратизацію відносин, капіталізацію і комерціалізацію інноваційних технологій та продукції в кластерних сегментах наукоємного ринку;

Венчурне підприємництво – інтегрована з наукою інноваційна підприємницька виробничо-комерційна інфраструктура. Забезпечує освоєння наукоємних технологій, залучення венчурного капіталу, організацію експериментального виробництва та просування на ринку конкурентоспроможної наукомісткої продукції;

Наукоємний ринок - комплекс ринкових систем: наукової, інноваційної та підприємницької, що поєднані регулюючою силою ефективної державної інноваційної політики і рушійною силою мотивованого менеджменту і капіталу підприємництва. Забезпечує балансування попиту та пропозицій на науково-інноваційну продукцію, регулювання пропорції відтворення, стимулювання впровадження досягнень науки і техніки у сфері виробництва і послуг.

ft37Класика:
Теоретико-методологічні та організаційні засади інноваційного провайдингу на наукоємному аграрному ринку вперше розроблено і запроваджено саме в Інституті інноваційної біоекономіки.

Інститут розглядає проблеми інноваційного розвитку виключно з позицій професійної підприємницької інфраструктури. Тобто наука створює науково-технічні розробки з інноваційним потенціалом, які перетворюють в інновації з послідуючою капіталізацією і комерціалізацією консалтингові центри і провайдери інноваційно-інвестиційних бізнес-проектів (по типу: «артист – продюсер», «спортсмен – промоутер» формується альянс «вчений – провайдер»).

Вектор розвитку:

Подальші дослідження спрямовано на удосконалення наукової бази цих відносин та створення дієвих механізмів застосування інноваційних підходів в реальних конкурентних умовах наукоємного ринку.

Контакти

03040, Україна, Київ, 

Проспект Голосіївський, 96 

Підписатись на розсилку

Вкажіть Вашу електронну адресу для отримання розсилок

© Інститут інноваційної біоекономіки 2018

Search