Підготовка наукових кадрів

 


 

Інститут проводить підготовку та підвищення кваліфікації наукових кадрів шляхом залучення до участі в створенні та розповсюдженні наукових знань в сфері інноваційної економіки та бізнесу.

ft39Проекти підготовки кадрів:

  • дослідження за дисертаційною тематикою
  • навчальні курси
  • консультативні послуги
  • кваліфікаційні екстерни

Інтелектуальною базою кваліфікаційних проектів є наукова школа інноваційного провайдингу, а також результати наукових досліджень і розробок творчих колективів Інституту на проривних напрямах інноваційного розвитку економіки за програмами досліджень та розробок установи.

Дослідженя за дисертаційною темитикою поєднують набуті в Інституті наукові знання з індивідуальними результатами наукових досліджень по шукачів при виконанні тематичних завдань або за власною ініціативою. Дисертаційні роботи виконуються за контрактами з Інститутом, які визначають тему, порядок, терміни виконання. заслуховування і випуску до захисту дисертаційних робіт або науково-навчальних робіт в формі:

  • участі дисертанта в наукових дослідженнях Інституту на постійній основі (в штаті установи);
  • участі дисертанта в тематичних дослідженнях Інституту за договорами науково-експертного співробітництва;
  • дольовій участі дисертанта в спільних дослідженнях із визначенням авторських прав на використання наукових результатів робіт

Керівниками дисертаційних робіт можуть бути працівники Інституту або сторонні науковці – члени відділень установи, які володіють теоретико-методологічними засадами системи інноваційного провайдингу.

Пошукачами наукових ступенів в Інституті є: докторанти інших наукових установ і закладів; аспіранти різної форми навчання інших наукових установ і навчальних закладів; магістри навчальних закладів, які планують подальшу кар’єру в науці; стажисти інших організацій,які проходять апробацію та впровадження результатів власних досліджень в Інституті; штатні наукові працівники Інституту інноваційного провайдингу.

Тематика дисертаційних досліджень, в основному, співпадає з напрямами наукової діяльності Інституту. Більшість дисертаційних робіт виконується в рамках державних та ринкових програм і проектів, результати яких не мають заборону на публікацію в засобах масової інформації і фахових виданнях.

ft41Навчальні курси здійснюються разом з навчальними закладами і дослідницькими центрами з метою популяризації системних методів і інструментів інноваційного провайдингу, формування кадрового складу дослідників і резерву. При Інституті діє: філіал кафедри університету за навчальним курсом «Інноваційний провайдинг», комерційний клас «Стартап–школи інноваційного провайдингу», курс лекцій провідних фахівців з питань інтелектуальної власності і трансферу технологій, тренінг бізнес-проектування в форматі «Pattern Fabric Method», практикум для магістрів та бакалаврів за спеціалізацією «Інноваційна діяльність».

Консультативні послуги передбачають залучення фахівців економічного, фінансового, юридичного, технічного, технологічного, проектного та інших профілів для надання спільних послуг щодо консультування державних, наукових, ринкових організацій та окремих клієнтів з питань інноваційної діяльності, трансферу технологій, венчурного бізнесу та ін. Консультації надаються н платній основі. Задіються схеми дорадництва та аутсорсингу.

Кваліфікаційні екстерти сприяють підготовці кадрів і включають широкий спектр співробітництва в оцінці навчальних і наукових робіт, надання відгуків, рецензій, свідоцтв, присвоєння знань, включення до членів клубу інноваційних провайдерів, проведення конкурсів на кращу роботу, надання рекомендацій і присудження стипендій, участі в конкурсах і грантах.

Контакти

03040, Україна, Київ, 

Проспект Голосіївський, 96 

Підписатись на розсилку

Вкажіть Вашу електронну адресу для отримання розсилок

© Інститут інноваційної біоекономіки 2018

Search