Біоекономіка

Що таке біоекономіка?


 

Побудова нового типу економіки, біоекономіки, стає пріоритетним і стратегічним напрямом розвитку все більшого числа країн. Біоекономіка – новий термін, що з'явився порівняно недавно в розвинутих країнах світу, для визначення економіки, пов'язаної з виробництвом і переробкою біоресурсів, а також з масштабним застосуванням біотехнології. Обсяг інноваційної біоекономіки (ІБ) в ЄС у 2010 році перевищив 2 трлн. євро.

За прогнозом ОЕСР в 2030 р., на частку ІБ буде припадати близько 3% ВВП розвинених країн і ця частка буде значно більшою в країнах, що розвиваються. Проблеми, які вирішуються за допомогою ІБ, - це забезпечення населення оптимальним харчуванням, якісною охороною здоров'я, запобігання деградації середовища проживання, заповнення дефіциту мінеральних ресурсів для промисловості та енергетики за рахунок поновлюваних біоресурсів і т.п. Динамічний розвиток ІБ пов'язаний зі стрімким прогресом біологічних наук, біотехнології, інфо- і нанотехнологій та інших природничих дисциплін. Про масштаби і перспективи розвитку біоекономіки в світі свідчить, зокрема, той факт, що в 2007 р. в цій галузі налічувалося понад 2 млн. робочих місць, з яких близько половини стосувалися сфери виробництва біопалива. Сьогодні біоіндустрія, спільно з біофармацевтикою, займає за капіталізацією третє місце серед провідних секторів світової економіки, поступаючись лише банківському і нафтогазовому. У країнах ЄС у 2008 р. обсяг сектору біоекономіки перевищив 1,5 трлн. євро, і в ньому було зайнято близько 10% працездатного населення. Головними передумовами для розвитку біоекономіки у світовому масштабі є зростання населення, його добробуту і освітнього рівня, насамперед, у країнах, що розвиваються, де, за прогнозами, в 2030 р. будуть проживати 97% з 8,3 млрд. жителів планети; збільшення енергетичного попиту в поєднанні з необхідністю вжиття заходів щодо зменшення парникового ефекту; старіння населення в країнах ЄС та Китаї, а також розширення у зв'язку з цим потреби в нових лікарських препаратах, для виробництва яких будуть використовуватися трансгенні тварини. Такі країни Латинської Америки, як Бразилія та Аргентина, перетворилися в країни з розвинутою економікою та стали світовими лідерами у виробництві сільгосппродукції, насамперед, завдяки впровадженню сучасних аграрних біотехнологій у рослинництві, що, у свою чергу, забезпечило, розвиток різних галузей тваринництва, переробної і харчової промисловості та альтернативної енергетики.

eab

Впровадження сучасних біотехнологій у різних галузях сільського господарства та харчової промисловості України буде мати, без сумніву, суттєвий позитивний ефект, який проявиться у зростанні обсягів виробництва та зменшенні собівартості отриманої продукції. Відповідно до нещодавнього аналізу, що був проведений проф. Блюмом та д-ром Бруксом у 2012 р., впровадження в Україні комерційного культивування біотехнологічних сільгоспрослин дозволить: забезпечити чисте зростання рівня рентабельності фермерських господарств до понад 0,5 млрд. доларів США на рік.

Без сумніву, сучасна біотехнологія повинна бути серед основних напрямків розвитку нашої держави, і держава має надавати цілеспрямовану і пріоритетну підтримку розвитку цієї галузі економіки та науки.

 

За матеріалами сайту: agbiotech.org.ua

Контакти

03040, Україна, Київ, 

Проспект Голосіївський, 96 

Підписатись на розсилку

Вкажіть Вашу електронну адресу для отримання розсилок

© Інститут інноваційної біоекономіки 2018

Search