Кадрове забезпечення

 


 

Кадровий склад науковців і фахівців Інституту формується під тематику програмно-цільовим методом і працює протягом дії програми (проекту) як цільовий творчий колектив. В залежності від форми участі розрізняють в складі творчого колективу наступні наукові групи: авторські, експертні і штатні.

Авторські групи формуються на підставі авторського договору з метою спільного створення наукових розробок та використання об’єктів інтелектуально власності, які визначаються і оформлюються в процесі наукових досліджень. Авторські групи працюють, як правило, на безоплатній основі і отримують роялті і дивіденди відповідно дольовому розподілу в подальшому комерційному використанні об’єктів інтелектуальної власності. Керівники авторських груп входять до складу дійсних або асоціативних членів наукових відділень Інституту.

ft10Експертні групи залучаються до роботи в цільових творчих колективах на умовах договорів підряду за питань своєї спеціалізації. Експерти виконують роботу і отримують оплату за здану науково-експертну продукцію. Інститут залучає експертів із провідних установ, що забезпечує мобільність Інституту при освоєні нової тематики, сучасних методів і засобів, інноваційних технологій, ліцензійних видів діяльності, дослідницьких грантів і ринкових замовлень.

Штатні групи підтримують науковий і консалтинговий менеджмент і відповідають за випуск кінцевих продуктів наукової діяльності, здійснюють планування, підготовку матеріалів, формування й прийняття завдань, оформлення результатів робіт, їх апробацію і публікацію. Штатні групи накопичують фонд знань за відповідною тематикою, розробляють програмно-цільові завдання, оформлюють і здійснюють відносини з авторами і експертами творчих колективів, установами-співвиконавцями.

В творчих колективах Інституту на тимчасових умовах приймають участь пошукачі наукових ступеней - докторанти і аспіранти, магістри та бакалаври за темами наукових досліджень Інституту.

Контакти

03040, Україна, Київ, 

Проспект Голосіївський, 96 

Підписатись на розсилку

Вкажіть Вашу електронну адресу для отримання розсилок

© Інститут інноваційної біоекономіки 2018

Search