Робота на постійній основі

Інститут здійснює підготовку спеціалістів до участі в проектах, за якими відкрито фінансування

ПРОСПЕКТ ВАКАНСІЙ:

  • Дослідники за різними напрямками (економіка, право, технології тощо)
  • Спеціалісти інноваційного та інвестиційного консалтингу
  • Адміністративний персонал Дирекції: менеджер служби, діловоди

Про інститут

Інститут є недержавною науковою установою, має вищу державну атестацію, спеціалізується на проблемах інноваційно-інвестиційного розвитку аграрної сфери, трансферу біотехнологій, венчурного підприємництва. Основні види діяльності Інституту - наукова і консалтингова. Маючи значну наукову базу результатів економічних та біологічних досліджень, Інститут здійснює їх впровадження в високотехнологічне виробництво аграрної продукції. Здійснення наукових досліджень та консалтингових розробок забезпечують працівники Інституту, що мають відповідні знання та профіль діяльності(економічний, правовий, технологічний, управлінський, біологічний, сільськогосподарський тощо). Інститут здійснює підготовку працівників за відповідними видами діяльності. На період підготовки працівникам виплачується заробітна плата.

Адміністрація

ft126

Інститут має в структурі Дирекцію (виконавча служба, секретаріат). Дирекція підтримує розпорядок і діловодство в офісі, виконує весь комплекс регламентування, планування, обліку, звітності щодо діяльності Інституту, підготовку та проведення ділових заходів. Дирекція здійснює контроль виконання цільових завдань через діючі в Інституті правила внутрішнього розпорядку і діловодства.

Виконавча служба забезпечує адміністративно-фінансову діяльність Інституту. Очолює виконавчу службу Менеджер служби, який забезпечує оптимізацію та систематизацію всіх діючих процесів Інституту. Документообіг, обробку та систематизацію матеріалів здійснюють діловоди (методисти).

Економічні дослідження

ft122

Інститутом здійснюється повний комплекс досліджень інноваційного потенціалу науково-виробничої бази і науково-технічних розробок науково-дослідних установ. На підставі отриманих результатів формуються технологічні пакети комерційних пропозицій наукових установ та досліджуються умови їх ринкового трансферу. За даним напрямком роботи запрошуються кандидати, що мають вищу економічну освіту (бажано наукову ступінь), досвід проведення наукових досліджень, створення наукових праць.

 

Інноваційний консалтинг

ft123

Інститут здійснює перетворення науково-технологічних розробок в аграрній сфері у комерційно привабливі продукти в тих тематичних напрямках, які можуть бути затребувані ринком. Інноваційні розробки в основному направлені на створення проектів з освоєння наукоємних технологій і виробництва інноваційної агропродукції підвищеного комерційного попиту та створення мережі виробничо-технологічних кластерів з вирощування нішевих сільгоспкультур, високопродуктивних сортів сільгоспкультур(зернових, олійних, ефіроолійних, технічних), промислових садівничих і овочевих комплексів. Здійснюється формування інноваційних пакетів для впровадження в агропромислове виробництво з урахуванням захисту прав об’єктів інтелектуальної власності, експертизи та оцінки економіки інноваційних пропозицій та отримання прибутку від комерціалізації наукових розробок. За даним напрямком роботи запрошуються кандидати, що мають вищу освіту (економічну, сільськогосподарську тощо), досвід розробки та впровадження новітніх технологій в економіці, техніці, інформаційних технологій тощо.

Інвестиційний консалтинг

Для забезпечення впровадження інноваційних розробок Інститут здійснює інвестиційне бізнес-проектування. На основі фірмового алгоритму розроблено та застосовуються шаблони проектування бізнесу в рослинництві, тваринництві, механізації тощо. В інвестиційних розробках застосовується система автоматизованого проектування, що дозволяє прискорити якісне виконання проектного замовлення. За даним напрямком роботи запрошуються кандидати, що мають вищу економічну освіту, досвід розробки бізнес-планів та інвестиційних проектів.

Впровадження проектів

Бізнес-інкубатор, який функціонує на базі Інституту забезпечує підготовку комерційних пропозицій, розробку стартапів наукоємного бізнесу та передачу їх провайдерам(виробника, переробникам, трейдерам) в форматі інноваційно-інвес

тиційних проектів. Інститутом сформовано значний банк інвестиційних проектів (понад 3000 шт.), що дозволяє в швидкі терміни підготувати замовнику інвестиційні пропозиції та забезпечити консалтинговий супровід бізнес-проекту. Інвестиційні пропозиції включають повний комплект нормативно-організаційної, економічної, технологічної, виробничої, документації щодо проектно-договірного супроводу освоєння технологій, виробництва та реалізації наукоємної та суміжної товарної продукції. За даним напрямком роботи запрошуються кандидати, що мають вищу освіту, досвід підготовки та впровадження інвестиційних проектів, стартапів.

Контакти

03040, Україна, Київ, 

Проспект Голосіївський, 96 

Підписатись на розсилку

Вкажіть Вашу електронну адресу для отримання розсилок

© Інститут інноваційної біоекономіки 2018

Search